جستجو برای : Array

  دانلود زیرنویس سریال The Handmaid's Tale فصل 1

  دانلود زیرنویس سریال The Handmaid's Tale فصل 1

  دانلود زیرنویس سریال The Handmaid's Tale فصل 1, دانلود زیرنویس سریال سرگذشت ندیمه ، داستان گیلیاد (Gilead) را روایت می‌کند، جامعه‌ای که قبلا بخشی از ایالات متحده بوده و اکنون به استقلال رسیده است. بعد از فجایع زیست محیطی و کاهش تولد، Gilead حالا توسط یک رژیم بنیادگرا رهبری می‌شود که رفتار درستی با زنان ندارد و آن‌ها را در انحصار دولت می‌پندارد. یکی از معدود زنانی که قابلیت بچه‌دار شدن دارد، آفرید (Offred) با بازی (الیزابت ماس) است، یک خدمتکار در خانه فرمانده. این زن که حالا تبدیل به یک برده جنسی شده، یکی از آخرین تلاش‌های رژیم برای زنده نگه داشتن این دنیای ویران‌شده محسوب می‌شود.

  دانلود زیر نویس دیگر فصل های سریال The Handmaid's Tale

  برای دانلود ابتدا قسمت را انتخاب کنید

  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E10.WEBRipThe.Handmaids.Tale.S01E10.XviD.AFGThe.Handmaids.Tale.S01E10.480p.x264.mSDThe.Handmaids.Tale.S01E10.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaids.Tale.S01E10.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaids.Tale.S01E10.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaids.Tale.S01E10.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaids.Tale.S01E10.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaids.Tale.S01E10.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaids.Tale.S01E10.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • فارسی
   The.Handmaid's.Tale.S01E10.WebRip.MostReleasesThe.Handmaid's.Tale.S01E10.XviD.AFGThe.Handmaid's.Tale.S01E10.480p.x264.mSDThe.Handmaid's.Tale.S01E10.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaid's.Tale.S01E10.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaid's.Tale.S01E10.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaid's.Tale.S01E10.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaid's.Tale.S01E10.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaid's.Tale.S01E10.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaid's.Tale.S01E10.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E09.WEBRipThe.Handmaids.Tale.S01E09.XviD.AFGThe.Handmaids.Tale.S01E09.480p.x264.mSDThe.Handmaids.Tale.S01E09.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaids.Tale.S01E09.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaids.Tale.S01E09.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaids.Tale.S01E09.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaids.Tale.S01E09.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaids.Tale.S01E09.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaids.Tale.S01E09.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E09.WebRip.MostReleasesThe.Handmaid's.Tale.S01E09.XviD.AFGrThe.Handmaids.Tale.S01E09.WebRip.720pThe.Handmaid's.Tale.S01E09.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaid's.Tale.S01E09.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaid's.Tale.S01E09.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaid's.Tale.S01E09.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaid's.Tale.S01E09.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaid's.Tale.S01E09.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaid's.Tale.S01E09.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E08.WEBRipThe.Handmaids.Tale.S01E08.XviD.AFGThe.Handmaids.Tale.S01E08.480p.x264.mSDThe.Handmaids.Tale.S01E08.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaids.Tale.S01E08.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaids.Tale.S01E08.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaids.Tale.S01E08.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaids.Tale.S01E08.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaids.Tale.S01E08.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaids.Tale.S01E08.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • فارسی
   The.Handmaid's.Tale.S01E08.WebRip.MostReleasesThe.Handmaid's.Tale.S01E08.XviD.AFGThe.Handmaid's.Tale.S01E08.480p.x264.mSDThe.Handmaid's.Tale.S01E08.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaid's.Tale.S01E08.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaid's.Tale.S01E08.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaid's.Tale.S01E08.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaid's.Tale.S01E08.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaid's.Tale.S01E08.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaid's.Tale.S01E08.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • فارسی
   The Handmaids Tale S01E08 - AR SH
  • فارسی
   The Handmaids Tale S01E08 - Corrected
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E07.WEBRipThe.Handmaids.Tale.S01E07.XviD.AFGThe.Handmaids.Tale.S01E07.480p.x264.mSDThe.Handmaids.Tale.S01E07.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaids.Tale.S01E07.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaids.Tale.S01E07.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaids.Tale.S01E07.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaids.Tale.S01E07.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaids.Tale.S01E07.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaids.Tale.S01E07.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • فارسی
   The.Handmaid's.Tale.S01E07.WebRip.MostReleasesThe.Handmaid's.Tale.S01E07.XviD.AFGThe.Handmaid's.Tale.S01E07.480p.x264.mSDThe.Handmaid's.Tale.S01E07.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaid's.Tale.S01E07.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaid's.Tale.S01E07.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaid's.Tale.S01E07.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaid's.Tale.S01E07.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaid's.Tale.S01E07.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaid's.Tale.S01E07.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E06.WEBRipThe.Handmaids.Tale.S01E06.XviD.AFGThe.Handmaids.Tale.S01E06.480p.x264.mSDThe.Handmaids.Tale.S01E06.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaids.Tale.S01E06.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaids.Tale.S01E06.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaids.Tale.S01E06.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaids.Tale.S01E06.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaids.Tale.S01E06.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaids.Tale.S01E06.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • فارسی
   The.Handmaid's.Tale.S01E06.WebRip.MostReleasesThe.Handmaid's.Tale.S01E06.XviD.AFGrThe.Handmaid's.Tale.S01E06.480p.x264.mSDThe.Handmaid's.Tale.S01E06.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaid's.Tale.S01E06.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaid's.Tale.S01E06.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaid's.Tale.S01E06.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaid's.Tale.S01E06.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaid's.Tale.S01E06.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaid's.Tale.S01E06.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E05.WEBRipThe.Handmaids.Tale.S01E05.XviD.AFGThe.Handmaids.Tale.S01E05.480p.x264.mSDThe.Handmaids.Tale.S01E05.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaids.Tale.S01E05.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaids.Tale.S01E05.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaids.Tale.S01E05.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaids.Tale.S01E05.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaids.Tale.S01E05.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaids.Tale.S01E05.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • فارسی
   The.Handmaid's.Tale.S01E05.WebRip.MostReleasesThe.Handmaid's.Tale.S01E05.XviD.AFGrThe.Handmaid's.Tale.S01E05.480p.x264.mSDThe.Handmaid's.Tale.S01E05.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaid's.Tale.S01E05.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaid's.Tale.S01E05.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaid's.Tale.S01E05.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaid's.Tale.S01E05.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaid's.Tale.S01E05.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaid's.Tale.S01E05.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E04.WEBRipThe.Handmaids.Tale.S01E04.XviD.AFGThe.Handmaids.Tale.S01E04.480p.x264.mSDThe.Handmaids.Tale.S01E04.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaids.Tale.S01E04.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaids.Tale.S01E04.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaids.Tale.S01E04.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaids.Tale.S01E04.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaids.Tale.S01E04.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaids.Tale.S01E04.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E04.WebRip.MostReleasesThe.Handmaid's.Tale.S01E04.XviD.AFGThe.Handmaid's.Tale.S01E04.480p.x264.mSDThe.Handmaid's.Tale.S01E04.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaid's.Tale.S01E04.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaid's.Tale.S01E04.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaid's.Tale.S01E04.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaid's.Tale.S01E04.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaid's.Tale.S01E04.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaid's.Tale.S01E04.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E03.WEBRipThe.Handmaids.Tale.S01E03.XviD.AFGThe.Handmaids.Tale.S01E03.480p.x264.mSDThe.Handmaids.Tale.S01E03.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaids.Tale.S01E03.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaids.Tale.S01E03.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaids.Tale.S01E03.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaids.Tale.S01E03.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaids.Tale.S01E03.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaids.Tale.S01E03.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E03.WebRip.MostReleasesThe.Handmaid's.Tale.S01E03.XviD.AFGThe.Handmaid's.Tale.S01E03.480p.x264.mSDThe.Handmaid's.Tale.S01E03.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaid's.Tale.S01E03.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaid's.Tale.S01E03.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaid's.Tale.S01E03.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaid's.Tale.S01E03.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaid's.Tale.S01E03.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaid's.Tale.S01E03.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E02.WEBRipThe.Handmaids.Tale.S01E02.XviD.AFGThe.Handmaids.Tale.S01E02.480p.x264.mSDThe.Handmaids.Tale.S01E02.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaids.Tale.S01E02.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaids.Tale.S01E02.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaids.Tale.S01E02.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaids.Tale.S01E02.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaids.Tale.S01E02.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaids.Tale.S01E02.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • فارسی
   The.Handmaid's.Tale.S01E02.WebRip.MostReleasesThe.Handmaid's.Tale.S01E02.XviD.AFGrThe.Handmaid's.Tale.S01E02.480p.x264.mSDThe.Handmaid's.Tale.S01E02.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaid's.Tale.S01E02.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaid's.Tale.S01E02.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaid's.Tale.S01E02.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaid's.Tale.S01E02.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaid's.Tale.S01E02.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaid's.Tale.S01E02.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01E01.WEBRipThe.Handmaids.Tale.S01E01.XviD.AFGThe.Handmaids.Tale.S01E01.480p.x264.mSDThe.Handmaids.Tale.S01E01.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaids.Tale.S01E01.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaids.Tale.S01E01.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaids.Tale.S01E01.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaids.Tale.S01E01.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaids.Tale.S01E01.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaids.Tale.S01E01.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • فارسی
   The.Handmaid's.Tale.S01E01.WebRip.MostReleasesThe.Handmaid's.Tale.S01E01.XviD.AFGrThe.Handmaid's.Tale.S01E01.480p.x264.mSDThe.Handmaid's.Tale.S01E01.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaid's.Tale.S01E01.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaid's.Tale.S01E01.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaid's.Tale.S01E01.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaid's.Tale.S01E01.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaid's.Tale.S01E01.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaid's.Tale.S01E01.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The Handmaid's Tale(Complete Season 1)720 & 1080 BluRay
  • فارسی
   The.Handmaid's.Tale.S01.Complete.BluRay.LavinMovieThe.Handmaid's.Tale.S01.All.Episodes.BluRay.LavinMovie
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   The.Handmaids.Tale.S01.WEBRip [تمامی قسمت‌ها]The.Handmaids.Tale.S01.XviD.AFGThe.Handmaids.Tale.S01.480p.x264.mSDThe.Handmaids.Tale.S01.WEBRip.x264.FiLMANTA-RARBG-RBBThe.Handmaids.Tale.S01.WEBRip.x264.MOROSEThe.Handmaids.Tale.S01.HULU.WEBRip.H264.TOPKEKThe.Handmaids.Tale.S01.HULU.WEBRip.NTbThe.Handmaids.Tale.S01.HEVC.x265.MeGustaThe.Handmaids.Tale.S01.WEBRip.HEVC.x265.PSAThe.Handmaids.Tale.S01.WEBRip.HEVC.x265.RMTeam

  دیدگاه شما

  در صورت تمایل به نمایش آواتار شما در بخش دیدگاه ها در سایت gravatar ثبت نام کنید
  نظرات شما بعد از تایید نمایش داده خواهند شد ، تمام سعی ما بر تایید نظرات در کمترین زمان ممکن خواهد بود.
  در صورت وارد کردن آدرس سایت لطفا آدرس را بدون http:// وارد کنید.
  امکان وارد کردن کدهای html,java,php و.. در نظرات وجود ندارد ، در صورت ارسال ، نظر اسپم در نظر گرفته خواهد شد و حذف می شود.