دانلود زیرنویس فیلم Finding Neverland 2004

دانلود زیرنویس فیلم Finding Neverland 2004

pouriam
نویسنده: pouriam ۶ تیر ۱۳۹۸بروزرسانی: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

دانلود زیرنویس فیلم Finding Neverland 2004, دانلود زیرنویس فیلم در جستجوی ناکجاآباد ، داستان فیلم درباره ی آشناییِ نویسنده ای به نام «سر جیمز ماتیو باری» با خانواده ای است، که در نهایت منجر به خلق نمایش نامه ی «پیتر پن» می شود و…

دیدگاه شما