دانلود زیرنویس فیلم Equilibrium 2002

دانلود زیرنویس فیلم Equilibrium 2002

pouriam
نویسنده: pouriam ۹ تیر ۱۳۹۸بروزرسانی: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

دانلود زیرنویس فیلم Equilibrium 2002, دانلود زیرنویس فیلم تعادل ، در دنيای آينده حکومتی بسيار خشن و مستبد وجود دارد که سياست آن از بين بردن شورشها، جنگها و اعتراضات با استفاده از فرونشاندن احساسات و محو هيجانات است: کتابها ، هنر و موسيقی بطور اکيد ممنوع شده اند و داشتن احساس جرمی است که مجازات مرگ دارد. جان پرستون يکی از بهترين ماموران حکومت است که مسئول از بين بردن هر کسی است که از اين قوانين سرپيچی کرده است. اما زمانيکه او مقداری از داروی پروزيوم را از دست می دهد - يک داروی هوشيار کننده ذهن که احساسات را کاهش می دهد - ناگهان به تنها فردی تبديل می شود که قادرست با اين حکومت با آن مبارزه کرده و آنرا از بين ببرد.

دیدگاه شما