جستجو برای : Array

  دانلود زیرنویس سریال Black Lightning فصل 2

  دانلود زیرنویس سریال Black Lightning فصل 2

  یک سریال ابرقهرمانانه جدید از شبکه cw که زندگی فردی به نام جفرسون را به تصویر میکشد که دارای قدرت های ماوراطبیعی است.

  دانلود زیر نویس دیگر فصل های سریال Black Lightning

  برای دانلود ابتدا قسمت را انتخاب کنید

  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E14.Original.Sin.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E14.720p.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E14.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E14.AAC.MP4-MobileBlack.Lightning.S02E14.HDTV.x264-RBBBlack.Lightning.S02E14.480p.x264-mSDBlack.Lightning.S02E14.XviD-AFGBlack.Lightning.S02E14.720p.HDTV.x265-MiNXBlack.Lightning.S02E14.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeamBlack.Lightning.S02E14.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E13.Pillar.of.Fire.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E13.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSABlack.Lightning.S02E13.720p.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E13.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E13.AAC.MP4-MobileBlack.Lightning.S02E13.480p.x264-mSDBlack.Lightning.S02E13.XviD-AFGBlack.Lightning.S02E13.HDTV.x264-RBBBlack.Lightning.S02E13.720p.HDTV.x265-MiNXBlack.Lightning.S02E13.720p.HEVC.x265-MeGustaBlack.Lightning.S02E13.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E12.Just.and.Unjust.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E12.720p.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E12.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E12.AAC.MP4-MobileBlack.Lightning.S02E12.HDTV.x264-RBBBlack.Lightning.S02E12.XviD-AFGBlack.Lightning.S02E12.480p.x264-mSDBlack.Lightning.S02E12.720p.HDTV.x265-MiNXBlack.Lightning.S02E12.720p.HEVC.x265-MeGustaBlack.Lightning.S02E12.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeamBlack.Lightning.S02E12.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E11.Prodigal.Son.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E11.HDTVBlack.Lightning.S02E11Black.Lightning.S02E11.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E11.720p.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E11.HDTV.x264-RBBBlack.Lightning.S02E11.480p.x264-mSDBlack.Lightning.S02E11.720p.HEVC.x265-MeGustaBlack.Lightning.S02E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSABlack.Lightning.S02E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeamBlack.Lightning.S02E11.720p.HDTV.x265-MiNX
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E10.Angelitos.Negros.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E10.HDTV.@DCSeriesBlack.Lightning.S02E10.720p.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E10.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E10.HDTV.x264-RBBBlack.Lightning.S02E10.HDTV.XviD-RMXBlack.Lightning.S02E10.720p.HDTV.x265-MiNXBlack.Lightning.S02E10.480p.HDTV.x264-RMTeamBlack.Lightning.S02E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeamBlack.Lightning.S02E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E09.Gift.of.the.Magi.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E09Black.Lightning.S02E09.HDTVBlack.Lightning.S02E09.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E09.720p.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E09.HDTV.x264-RBBBlack.Lightning.S02E09.480p.x264-mSDBlack.Lightning.S02E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSABlack.Lightning.S02E09.720p.HEVC.x265-MeGustaBlack.Lightning.S02E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeamBlack.Lightning.S02E09.720p.HDTV.x265-MiNX
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E08.Exodus.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E08.HDTVBlack.Lightning.S02E08.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E08.720p.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E08.HDTV.x264-RBBBlack.Lightning.S02E08.480p.x264-mSDBlack.Lightning.S02E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSABlack.Lightning.S02E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeamBlack.Lightning.S02E08.720p.HEVC.x265-MeGustaBlack.Lightning.S02E08.720p.HDTV.x265-MiNX
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E07.The.Sange.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E07.HDTVBlack.Lightning.S02E07.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E07.720p.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E07.HDTV.x264-RBBBlack.Lightning.S02E07.480p.x264-mSDBlack.Lightning.S02E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSABlack.Lightning.S02E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeamBlack.Lightning.S02E07.720p.HEVC.x265-MeGustaBlack.Lightning.S02E07.720p.HDTV.x265-MiNX
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E06.The.Perdi.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E06.720p.HDTV.x264-KILLERS_HIBlack.Lightning.S02E06.720p.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E06.AAC.MP4-MobileBlack.Lightning.S02E06.HDTV.x264-RBBBlack.Lightning.S02E06.480p.x264-mSDBlack.Lightning.S02E06.XviD-AFGBlack.Lightning.S02E06.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E06.720p.HDTV.x265-MiNXBlack.Lightning.S02E06.720p.HEVC.x265-MeGustaBlack.Lightning.S02E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E05.Requiem.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   black.lighiting.S02E05.HD-TVblack.lighiting.S02E05.WEB-DL
  • فارسی
   Black.Lightning199.S02E05.720p.HDTV.x264-SVA (HI)(1)Black.Lightning.S02E05.720p.HDTV.x264-SVA Black.Lightning.S02E05.AAC.MP4-Mobile Black.Lightning.S02E05.HDTV.x264-RBB Black.Lightning.S02E05.480p.x264-mSD Black.Lightning.S02E05.XviD-AFG Black.Lightning.S02E05.HDTV.x264-SVA Black.Lightning.S02E05.720p.HDTV.x265-MiNX Black.Lightning.S02E05.720p.HEVC.x265-MeGusta Black.Lightning.S02E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam Black.Lightning.S02E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E04.Translucent.Freak.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E04.HDTV.x264-SVA-HIBlack.Lightning.S02E04.HDTV.x264-SVA Black.Lightning.S02E04.720p.HDTV.x264-AVS Black.Lightning.S02E04.XviD-AFG Black.Lightning.S02E04.720p.HDTV.x265-MiNX Black.Lightning.S02E04.480p.x264-mSD
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E03.Master.Lowry.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E03.720p.HDTV.x264-SVA (No-HI)1Black.Lightning.S02E03.720p.HDTV.x264-SVA Black.Lightning.S02E03.HDTV.x264-RBB Black.Lightning.S02E03.HDTV.XviD-RMX Black.Lightning.S02E03.480p.x264-mSD Black.Lightning.S02E03.XviD-AFG Black.Lightning.S02E03.HDTV.x264-SVA Black.Lightning.S02E03.720p.HDTV.x265-HETeam Black.Lightning.S02E03.720p.HEVC.x265-MeGusta Black.Lightning.S02E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam Black.Lightning.S02E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E02.Black.Jesus.Blues.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E02.XviD-AFG Black.Lightning.S02E02.HDTV.XviD-RMX Black.Lightning.S02E02.480p.x264-mSD Black.Lightning.S02E02.AAC.MP4-Mobile Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.x264-SVA Black.Lightning.S02E02.480p.HDTV.x264-RMTeam Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.x265-HETeam Black.Lightning.S02E02.720p.HEVC.x265-MeGusta Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam Black.Lightning.S02E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
  • زبان
   Release Name/Film title
   دانلود
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E01.Rise.of.the.Green.Light.Babies.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • فارسی
   Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x264-SVABlack.Lightning.S02E01.XviD-AFG Black.Lightning.S02E01.HDTV.XviD-RMX Black.Lightning.S02E01.480p.x264-mSD Black.Lightning.S02E01.HDTV.x264-SVA Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x264-SVA Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x265-MiNX Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.x265-HETeam Black.Lightning.S02E01.720p.HEVC.x265-MeGusta Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam Black.Lightning.S02E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA

  دیدگاه شما

  در صورت تمایل به نمایش آواتار شما در بخش دیدگاه ها در سایت gravatar ثبت نام کنید
  نظرات شما بعد از تایید نمایش داده خواهند شد ، تمام سعی ما بر تایید نظرات در کمترین زمان ممکن خواهد بود.
  در صورت وارد کردن آدرس سایت لطفا آدرس را بدون http:// وارد کنید.
  امکان وارد کردن کدهای html,java,php و.. در نظرات وجود ندارد ، در صورت ارسال ، نظر اسپم در نظر گرفته خواهد شد و حذف می شود.