دانلود زیرنویس فیلم 3 Idiots 2010

دانلود زیرنویس فیلم 3 Idiots 2010

pouriam
نویسنده: pouriam۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸بروزرسانی: ۸ فروردین ۱۳۹۹

دانلود زیرنویس فارسی فیلم 3 Idiots, فرهان، راجو، رانچو و چاتور در یک دانشگاه مهندسی درس می خوانده اند. چاتور ده سال قبل در زمان دانشجویی به آنها گفته بود که پس از ده سال در دانشگاه همدیگر را ببینند و بفهمند چه کسی موفق تر است.اما فرهان و راجو که دوستان صمیمی رانچو بوده اند نمی دانند او کجاست و سالهاست او را ندیده اند. بنابراین به دنبال آدرسی که چاتور داده هر سه به دنبال رانچو می روند و فیلم به عقب بازمی گردد...

دیدگاه شما